In het kader van de internationale kinderarbeidconferentie in Buenos Aires, Argentinië organiseerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met steun van VNO-NCW en het SDG Charter, op dinsdagmiddag 24 oktober het evenement ‘Nederland tegen kinderarbeid: innovatie om kinderarbeid uit te bannen’. Studenten, start-ups en andere creatieve geesten hebben meegedaan aan de challenge ‘Nederland tegen kinderarbeid’. Allerlei innovatieve ideeën zijn ingestuurd die kunnen helpen bij het uitbannen van kinderarbeid in de waardeketen.