Verslag Internationale Kinderarbeidconferentie Buenos Aires

Van 14-16 november 2017 vond de vierde Internationale Kinderarbeidconferentie, mede georganiseerd door de ILO, plaats in Argentinië.

Het betrof een tripartiete conferentie, waarvoor ook maatschappelijke organisaties en bedrijven waren uitgenodigd. Het doel was om (hernieuwde) afspraken te maken over het uitbannen van kinderarbeid en dwangarbeid (in lijn met Sustainable Development Goal 8.7). Onderzoek laten zien dat nog steeds 152 miljoen kinderen werken, daling van het aantal is de laatste jaren gestagneerd.

Tijdens de Kinderarbeidconferentie is de Buenos Aires Declaration aangenomen. In deze verklaring verbinden alle relevante belanghebbenden zich aan (hernieuwde) afspraken om kinderarbeid aan te pakken. Afspraken gaan onder andere in op multi-stakeholder aanpakken, de rol van de inspectie, het belang van wetgeving, kennisdeling, data-verzameling en monitoring.

Daarnaast konden de deelnemers aan de conferentie zich verbinden aan één of meerdere specifieke acties door het doen van een pledge. 90 partijen hebben een pledge gedaan. Zo ook Nederland.

Nederland heeft, als één van de weinige landen, een tripartiete pledge uitgesproken. Daarin hebben we de Nederlandse IMVO convenanten en het Fonds Bestrijding Kinderarbeid genoemd als beleid waar we als Nederland mee verder gaan. Ook hebben we deelname aan de Alliance 8.7, een internationaal multi-stakeholder initiatief om het Sustainable Development Goal 8.7 te behalen, bevestigd en steun toegezegd aan verder onderzoek naar kinderarbeid in waardeketens en aan een activiteit in 2018 over de voortgang op Sustainable Development Goal 8.7.

Tijdens de conferentie zijn verschillende aspecten die raken aan het uitbannen van kinderarbeid en dwangarbeid aan bod gekomen, zoals onderwijs, sociale zekerheid, wetgeving, conflictsituaties, jeugdwerkgelegenheid en kennisdeling. Ook is de rol die het bedrijfsleven kan spelen bij het uitbannen van kinderarbeid via hun waardeketen uitvoerig aan bod gekomen.

Nederland kreeg, als voormalige organisator van de Internationale Kinderarbeidconferentie in 2010, ruimte in het programma om onze voortrekkersrol bij het uitbannen van kinderarbeid nog eens kunnen benadrukken.

Verder heeft Nederland in verschillende panelsessies onze multi-stakeholder aanpakken als goede voorbeelden gepresenteerd. Daarbij zijn we specifiek ingegaan op de IMVO sector convenanten, vrijwillige afspraken tussen bedrijven, overheden, vakbonden en NGOs over maatschappelijk verantwoord ondernemen, en het Fonds bestrijding Kinderarbeid, fonds dat projecten van bedrijven samen met NGOs steunt bij het doen van due diligence naar kinderarbeid in hun waardeketen.

Nu de conferentie is afgelopen zullen alle landen en andere aanwezige partijen hun toegezegde acties moeten oppakken om vorderingen te maken bij het aanpakken van kinderarbeid. In 2021 zal de volgende internationale kinderarbeidconferentie plaatsvinden. Dan zullen we zien welke vooruitgang is geboekt. In de tussentijd zal Nederland op verschillende plekken en manieren aandacht blijven vragen voor de aanpak van kinderarbeid, om de druk op de ketel te houden.