Internationale organisaties

International Labour Organisation

De International Labour Organisation (ILO) zet zich wereldwijd in voor fatsoenlijk werk voor iedereen. Binnen de ILO zijn acht fundamentele arbeidsprincipes afgesproken, om te komen tot fatsoenlijk werk voor iedereen. Twee van deze fundamentele principes gaan over kinderarbeid. Daarnaast heeft de ILO sinds jaar en dag een programma dat zich richt op de uitbanning van kinderarbeid. En iedere vier jaar organiseert de ILO een conferentie, gericht op uitbanning van kinderarbeid. Dit jaar vindt deze conferentie plaats in Buenos Aires, Argentinië. De ILO heeft voor bedrijven twee apps ontwikkeld waarmee kinderarbeid en gedwongen arbeid kunnen worden ontdekt en een handleiding voor werkgevers waarin het onderwerp uitgebreid wordt beschreven.

Alliance 8.7

De Alliance 8.7 is een platform dat kennis, mensen en middelen wil samenbrengen om Sustainable Development Goal (SDG) 8.7 te behalen. Daarin wordt als doel gesteld dat in 2025 kinderarbeid in al haar vormen uitgebannen dient te zijn en in 2030 ook gedwongen arbeid. Onder deze definitie vallen ook moderne slavernij en mensenhandel. De Alliance wil onmiddellijke en effectieve maatregelen om dit doel te bereiken. Dit door lidstaten van de VN te helpen bij het versnellen van acties, onderzoek te doen, innovatie te stimuleren en beschikbaar geld te verhogen en te zorgen dat het geld goed terecht komt. Om de werkzaamheden gestructureerd te houden, zijn er een zes thematische actiegroepen opgericht. Zo kan er gericht en effectief actie ondernomen worden op belangrijke thema’s. Nederland is op dit moment met name actief in de actiegroep rondom productieketens. Geïnteresseerde overheden, sociale partners, bedrijven en NGO’s kunnen zich individueel aanmelden bij de Alliance 8.7, om zo met een breed veld de problematiek aan te pakken. Kijk voor meer over de Alliance op www.alliance87.org.