Multi-stakeholder initiatieven

IMVO-convenanten

De overheid probeert met 13 Nederlandse bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties afspraken te maken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Uitgangspunten van deze convenanten zijn het SER-advies, de implementatie van de OESO richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

De SER bepleit in het advies dat sectoren en bedrijven het initiatief nemen om convenanten over IMVO te sluiten met de overheid en maatschappelijke organisaties. Daarmee ontstaat een nieuw instrument om risico’s op schendingen van mensenrechten en schade aan milieu in de keten substantieel aan te pakken. De afspraken gaan over de risico’s die zij willen voorkomen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, dierenrechten, corruptie en milieu. Bekijk welke IMVO-convenanten er tot nu toe zijn afgesloten. Kijk voor meer informatie op www.www.internationalrbc.org.

Fonds Bestrijding Kinderarbeid

Ondernemers kunnen bijdragen aan het uitbannen van kinderarbeid met subsidie uit het Fonds Bestrijding Kinderarbeid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert dit fonds uit. Het fonds is voor ondernemers van Nederlandse mkb- en grootbedrijven die via de keten of via een multi-stakeholderproject willen bijdragen aan de aanpak van kinderarbeid. Per jaar zal er 7 miljoen structureel in het fonds gestopt worden. Verder heeft de RVO een handige lijst met initiatieven en documenten die je kan gebruiken als bedrijf om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Child Labour Platform

In 2010 is onder Nederlands voorzitterschap het Child Labour Platform (CLP) opgericht. Dit platform stimuleert bedrijven meer actie te ondernemen op kinderarbeid in productieketens. Dat doet zij door de obstakels in waardeketens te identificeren en met praktische voorstellen te komen om deze obstakels weg te nemen. Op dit moment is het secretariaat van het Child Labour Platform in handen van de International Organisation of Employers (IOE) en de International Trade and Union Confederation (ITUC). Het doel van het Child Labour Platform is om zoveel mogelijk bedrijven te assisteren en goede voorbeelden te delen. Meer informatie over het Child Labour Platform is te vinden op de website van de ILO.