Challenge: Nederland tegen kinderarbeid

Uiterlijk in 2025 moet iedere vorm van kinderarbeid de wereld uit zijn. De Nederlandse overheid wil graag samen met bedrijven, het onderwijs, mensenrechtenorganisaties, goede doelen, sociale partners en met jou zoeken naar oplossingen om dat doel te behalen. Voor de 'Nederland tegen kinderarbeid' challenge waren wij daarom op zoek naar creatieve en innovatieve ideeën om wereldwijd kinderarbeid uit productieprocessen van bedrijven te bannen.