Meedoen

Helaas is de challenge gesloten.

Op deze pagina vind je meer informatie over deelname, beoordelingscriteria en de voorwaarden die voor de challenge golden.

Deelname

 • Deelname staat open van 1 september 2017 tot en met 4 oktober 2017 voor studenten, start-ups, ontwikkelteams en ondernemers.
 • Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband.
 • Gebruik maken van externe kennis is toegestaan, bijv. door samen te werken met innovatielabs, bedrijven of onderwijsinstituten.
 • Jouw idee mag ingaan op de subonderwerpen uit de voorbeeldcasus, maar dit hoeft niet.

Jouw inzending

De vorm van jouw inzending is vrij maar bevat in ieder geval een samenvatting (via het aanmeldformulier) en bij voorkeur ook een filmpje van maximaal 1 minuut (via YouTube).

Beoordelingscriteria

Jouw inzending wordt beoordeeld door een jury op basis van de volgende criteria:

 • Originaliteit
 • Haalbaarheid en schaalbaarheid
 • Verwachte impact

Uitslag

 • De vijf deelnemers met de beste ideeën mogen deze pitchen tijdens het event op 24 oktober 2017 (middag). De voertaal van dit evenement is Nederlands.
 • De vijf deelnemers aan het event worden half oktober bekend gemaakt.
 • Aan het einde van het event worden de drie winnaars van de challenge bekendgemaakt.

Prijzen

 • 1e prijs: € 2.500,-. Daarnaast wordt het beste idee gepresenteerd tijdens de internationale Kinderarbeidconferentie in Argentinië in november a.s.
 • 2e prijs: € 1.500,-
 • 3e prijs: € 1.000,-

Voorwaarden

 • Wij hebben de bevoegdheid jouw idee openbaar te maken via deze website, tenzij je via het aanmeldformulier expliciet aangeeft daar bezwaar tegen te hebben.
 • De informatie die we openbaar maken wordt samengesteld op basis van de door jouw ingestuurde informatie over het idee.
 • Jouw idee blijft eigendom van jou.