Voorbeeldcasus

We hebben jouw hulp nodig om kinderarbeid in 2025 uit te bannen. De centrale vraag is hoe Nederlandse bedrijven op een innovatieve en creatieve manier kinderarbeid binnen hun productieketen kunnen aanpakken. Voor het beantwoorden van deze vraag zijn we op zoek naar jouw innovatieve oplossingen en ideeën. De challenge is helaas al gesloten.

Wat is jouw creatieve idee?

Om je een idee te geven van wat we zoeken volgt hieronder een voorbeeldcasus. Jouw idee mag ingaan op de subonderwerpen uit de voorbeeldcasus, maar je hebt ook de vrijheid om op een eigen sub-onderwerp in te gaan.

Voorbeeldcasus

Tess is net aangesteld als directeur van de corporate social responsibility-afdeling van een grote multinational. Haar bedrijf zorgt ervoor dat allerlei producten, van kleding tot chocolade, in de Nederlandse winkels in de schappen liggen. Tess heeft de opdracht gekregen om kinderarbeid uit de productieketen van het bedrijf te bannen maar merkt al snel dat dit niet zo eenvoudig is.

Om de opdracht uit te voeren moet Tess allereerst een ‘due dilligence’ analyse maken. Dat is een risico analyse van de internationale productieketen van het bedrijf. Zo kan worden bepaald welke risico’s op arbeids- en mensenrechtenschendingen er in de keten zijn. Daarna kan Tess aan de slag met het maken van een plan van aanpak om de kans op schendingen te verminderen of te voorkomen.

Tess komt erachter dat het doen van ‘due diligence’ voor het bedrijf, en voor vele anderen in de sector, lastig is omdat het moeilijk is de productieketen goed inzichtelijk te krijgen. Ze kent de leveranciers van de verschillende producten, maar wie levert de producten aan de leverancier? Wie zijn betrokken bij het maken van het product? Dat weet ze niet. En omdat het bedrijf veel verschillende producten verkoopt, heeft Tess te maken met heel veel veranderlijke en verschillende ketens. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat kinderen de producten maken die haar bedrijf verkoopt.

Tess is op zoek naar oplossingen en ideeën om de weg van grondstof naar het uiteindelijke eindproduct in de winkel, inzichtelijk te maken.

Als Tess eenmaal weet wie er allemaal in haar productieketen zitten, is ze er nog niet. Vervolgens moet ze helder krijgen welke risico’s er zijn en waar deze zich bevinden in de productieketen. Dat betekent dat Tess in beeld moet hebben in welk soort fabriek de producten worden gemaakt, met welke producten/machines er wordt gewerkt, wie er werken en of er bijvoorbeeld ook thuis wordt gewerkt.

Tess is op zoek naar oplossingen en ideeën waarmee haar bedrijf makkelijker de risico’s op kinderarbeid in de internationale productieketen kan inschatten (bijv. via Virtual reality, op basis van data, via contacten in de keten, etc.).

Weet Tess eenmaal waar de risico’s op kinderarbeid zitten, dan kan ze vervolgens kijken hoe ze die risico’s kan voorkomen of verminderen. Dat betekent dat Tess haar invloed in de schakels verderop in de productieketen wil vergroten om echt dingen te kunnen veranderen. Dat is lastig, want soms neemt ze maar een heel klein deel af van de totale productie bij een bepaalde leverancier of fabriek.

Tess is op zoek naar oplossingen en ideeën waardoor haar bedrijf alle verschillende schakels in de internationale productieketen direct kan benaderen.

Ook wil zij weten hoe haar bedrijf zijn invloed in die internationale productieketen kan vergroten (bijv. d.m.v. nieuwe technologie om voorlichting aan werknemers elders in zijn productieketen te geven, meerdere belanghebbenden samen te brengen, etc.).

En hoe kan haar bedrijf ervoor zorgen dat (grensoverschrijdende) afspraken in zijn internationale productieketen beter worden nagekomen?

Tot slot merkt Tess dat als ze alle partijen in de productieketen zover heeft om de problemen rondom kinderarbeid aan te pakken, het toch nog lastig blijft het probleem daadwerkelijk op te lossen. Ze merkt dat als kinderen niet meer werken, er vaak geen alternatief is; er is bijvoorbeeld geen school waar ze naar toe kunnen. Of ouders willen niet dat hun kinderen stoppen met werken omdat ze anders te weinig verdienen om van te kunnen leven. Het kan ook zijn dat kinderen zelf niet willen stoppen met werken omdat ze zich op hun werkplek veiliger voelen dan op andere plekken.

Tess is daarom op zoek naar oplossingen en ideeën waardoor haar bedrijf in zijn totale internationale productieketen kan zorgen dat kinderen uit arbeid worden gehaald (bijv. door beter samen te werken met partijen aldaar).

Kortom: Het zijn complexe vraagstukken. Bedenk iets innovatiefs, compleet out-of-the-box en zorg ervoor dat je idee goed werkbaar zou kunnen zijn in een soortgelijk bedrijf als dat van Tess.