Verslag ‘Nederland tegen kinderarbeid’ event

Op dinsdag 24 oktober vond het event ‘Nederland tegen kinderarbeid’ plaats in de Caballero Fabriek in Den Haag. Dit event stond in het teken van hoe kinderarbeid uitgebannen kan worden via waardeketens van bedrijven. Tijdens het event werden ook de winnaars bekend gemaakt van de ‘Nederland tegen kinderarbeid’ challenge.

Het event en de challenge zijn georganiseerd in aanloop naar de Vierde Internationale Kinderarbeidconferentie, die van 14-16 november 2017 plaatsvindt in Buenos Aires, Argentinië. Het doel van deze internationale conferentie is om (hernieuwde) afspraken te maken over hoe kinderarbeid uitgebannen kan worden. In de Sustainable Development Goals is afgesproken dat kinderarbeid in 2025 uitgebannen moet zijn, en om dat doel te halen is actie hard nodig. Recent onderzoek toont aan dat nog steeds 152 miljoen kinderen werken in kinderarbeid. Dit is weliswaar een afname ten opzichte van 2012, maar het onderzoek laat zien dat de  afname in bepaalde regio’s stagneert.

Innovatieve ideeën voor concrete acties

Nederland hoopt dat de kinderarbeidconferentie in Argentinië een nieuwe stimulans geeft aan het bestrijden van kinderarbeid, en gelooft dat innovatieve ideeën en goede voorbeelden kunnen helpen om tot concrete acties te komen. En om innovatieve ideeën en goede voorbeelden te verzamelen, werd de ‘Nederland tegen kinderarbeid’ challenge en het bijbehorende event georganiseerd.

In de maand september stond de ‘Nederland tegen kinderarbeid’ challenge open voor studenten, startups en andere creatieve geesten. Zij konden innovatieve ideeën insturen die bedrijven kunnen helpen bij het aanpakken van kinderarbeid via hun waardeketens. Deze challenge heeft 17 mooie ideeën opgeleverd. De jury, die erg onder de indruk was van de opbrengst en creativiteit van de binnengekomen ideeën, heeft deze 17 ideeën beoordeeld. De vijf beste ideeën mochten hun idee op 24 oktober pitchen tijdens het ‘Nederland tegen kinderarbeid’ event.

Beste practices aan het woord

Bij het ‘Nederland tegen kinderarbeid’ event waren circa 100 deelnemers aanwezig, waaronder van bedrijven, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Tijdens het event werd eerst stilgestaan bij bestaande goede voorbeelden van bedrijven, over hoe zij kinderarbeid in hun productieketen aanpakken.

Zo heeft AkzoNobel verteld over het Responsible Mica Initiative waar zij aan meedoen. Dit is een multi-stakeholder project om de invloed in de productieketen van mica (naam voor groep mineralen, die worden gebruikt voor industriële toepassingen) te vergroten. Daarna vertelde de Fair Wear Foundation over hun database waarin allerlei schakels in de keten staan. Zij gaven aan dat vertrouwen winnen van betrokkenen in de productieketen en open staan voor de rol die je als bedrijf hebt in de keten, belangrijk is. Ook moet er aandacht zijn voor compensatie als er misstanden voorkomen in de productieketen. Vervolgens benadrukte Ferrero, bekend van merken zoals Nutella en Tic Tac, dat traceerbaarheid van de producten in de keten essentieel is. Ferrero probeert onder andere via een dashboard, GPS mapping, satelliet monitoring en enquêtes onder boeren de keten in kaart te brengen. Tony’s Chocolonely gaf aan dat zij de hele industrie slaafvrij willen maken door zélf het goede voorbeeld te geven en anderen te inspireren om te veranderen. Door middel van bewustwording in de keten, willen zij veranderingen brengen. Daarbij merken ze dat remediation nu het belangrijkste vervolg is.

Concluderend blijkt dat voor alle bedrijven het heel belangrijk is om de verschillende schakels in hun ketens inzichtelijk te hebben, maar dat dat erg lastig is. En als partijen de keten dan inzichtelijk hebben, dan is het moeilijk om misstanden te zien en waar nodig dingen te veranderen. Deze conclusies sluiten goed aan bij de uitdagingen waarbij via de challenge oplossingen zijn gezocht.

Winnaars ‘Nederland tegen kinderarbeid’ challenge

Tijdens het event werden de vijf beste ideeën van de ‘Nederland tegen kinderarbeid’ challenge gepresenteerd:

  • Kinderarbeid in Kaart: Inzicht in de keten vergroten door bedrijven gebruik te laten maken van elkaars kennis over de keten door middel via een platform waar hun internationale productieketen in kaart wordt gebracht.
  • A Cultural Point of View: Een uitwisselingsproject waarbij een medewerker van een bedrijf aan het einde van de productieketen (meestal in een Westers land) van plek wisselt met een medewerker van een bedrijf aan het begin van de productieketen waar kinderarbeid plaatsvindt om zo van elkaar te kunnen leren.
  • ChainPoint-app: Een app die gebruikt wordt bij controles van alle partijen in de productieketen om te registreren onder welke omstandigheden een product bewerkt wordt. De data in de app zijn zichtbaar voor onder andere de eindafnemer. Mocht er ergens in de keten kinderarbeid voorkomen, dan kan daar tegen worden opgetreden.
  • The Award Concept – What’s Inside: Een prijs voor bedrijven die kinderarbeid aanpakken. Dit is een manier om te zorgen voor een extrinsieke motivatie die trots oplevert (het winnen van een prijs) en zo de intrinsieke motivatie stimuleert om kinderarbeid aan te pakken.
  • De Verbindende Factor: De Verbindende Factor is een organisatie die de strijd tegen kinderarbeid verbindt, coördineert, faciliteert, mobiliseert en inspireert en die bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs met elkaar verbindt.

Tijdens discussiesessies is gesproken over de uitwerking van deze verschillende ideeën met als resultaat tops (positieve punten) en tips (verbeterpunten). Zo vonden de deelnemers aan het event het ‘The Award Concept’ een hele positieve manier om kinderarbeid aan te pakken, maar waren er ook vragen of bedrijven kinderarbeid niet weg zouden moffelen om een prijs te kunnen winnen.

Over ‘A Cultural Point of View’ werd gezegd dat deze bottom-up benadering veel interessante gesprekken kan opleveren, al vroeg men zich af of het, vanwege de kleinschaligheid, echt een oplossing was om het probleem van kinderarbeid aan te pakken.

Van de ‘ChainPoint-app’ en ‘De Verbindende Factor’ werd opgemerkt dat het veel informatie kan opleveren voor bedrijven, maar dat het belangrijk is om scherp te krijgen welke behoeften er zijn bij bedrijven over welke informatie zij nodig hebben.

En van ‘Kinderarbeid in Kaart’ zeiden de deelnemers dat het een heel interessant idee is om de keten inzichtelijk te krijgen en dat de genoemde anonimiteit essentieel is. Het is echter wel een uitdaging om iedereen mee te laten werken en er moet voor gezorgd worden dat het einddoel (kinderarbeid uitbannen) wel wordt nagestreefd.

Tijdens het juryberaad hebben leerlingen van Basisschool Onze Wereld uit Den Haag een spreekbeurt gehouden over kinderarbeid in Nederland, waarbij ze ingingen op hoe de situatie vroeger was en nu is.

Na het intermezzo van de kinderen, heeft de jury de winnaars bekend gemaakt. De jury heeft de ideeën beoordeelt op originaliteit, haalbaarheid, schaalbaarheid en verwachte impact. Het voorstel 'Kinderarbeid in Kaart' rolde als beste idee uit de bus.

De top 3 van de ‘Nederland tegen kinderarbeid’ challenge is geworden:

  1. Kinderarbeid in Kaart
  2. A Cultural Point of View
  3. De Verbindende Factor

Deze drie prijswinnaars hebben allen een geld bedrag gewonnen. Het winnende idee wordt daarnaast meegenomen naar de IV Internationale Kinderarbeidconferentie in Argentinië.

Over de ‘Nederland tegen kinderarbeid’

In het kader van de Internationale Kinderarbeidconferentie in Buenos Aires, Argentinië organiseerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met steun van VNO-NCW en het SDG Charter, op dinsdagmiddag 24 oktober het evenement ‘Nederland tegen kinderarbeid: innovatie om kinderarbeid uit te bannen’. Studenten, startups en andere creatieve geesten hebben meegedaan aan de challenge ‘Nederland tegen kinderarbeid’.