De International Labour Organisation(ILO) berekende in 2014 dat naar schatting 168 miljoen kinderen werken en niet naar school gaan. Daarom organiseert de ILO iedere vier jaar een grote conferentie rondom het thema kinderarbeid.

Dit jaar vindt deze conferentie plaats van 14 tot en met 16 november in Buenos Aires, Argentinië. Naast kinderarbeid zal de aanpak van gedwongen arbeid ook een centraal thema zijn. Dit ligt in lijn met de doelstellingen van de VN, zoals geformuleerd in het duurzame ontwikkelingsdoel 8.7 (Sustainable Development Goals). Het doel van de conferentie is het uitbannen van kinderarbeid in 2025. Deelnemers zijn overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties.

Tijdens de conferentie zal veel aandacht zijn voor het intensiveren van de betrokkenheid van sociale partners, de politiek, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de strijd tegen kinderarbeid. Dit gebeurt op verschillende manieren en in diverse werkvormen, waaronder panels, side events en themasessies.

Nederland vindt het belangrijk dat er concrete acties volgen uit de conferentie om het doel - het uitbannen van kinderarbeid in 2025 - te behalen. Nederland wil tijdens de conferentie bereiken dat juist lokale partijen meedenken over een oplossing tegen kinderarbeid. Dit noemen we een ‘bottom-up approach’. Daarnaast vindt Nederland het belangrijk dat betrokken partijen gezamenlijk kinderarbeid aanpakken: een Multi-Stakeholder-benadering. Alle betrokken partijen kunnen namelijk hun steentje bijdragen aan het uitbannen van kinderarbeid.

Overheden moeten bijvoorbeeld zorgen dat er in hun land goede wetgeving is die kinderarbeid verbiedt, en dat deze wetgeving wordt nageleefd. Sociale partners, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, kunnen bijdragen door het uitbannen van kinderarbeid onder de aandacht te brengen van hun leden. En maatschappelijke organisaties kunnen projecten opzetten die gericht zijn op het uitbannen van kinderarbeid. Ook het bedrijfsleven kan bijdragen aan het uitbannen van kinderarbeid via zijn productieketen. Er zijn wereldwijd veel bedrijven die zich hier door maatschappelijk verantwoord te ondernemen voor inzetten. In Nederland zien we hier mooie voorbeelden van, maar we merken ook dat er obstakels zijn die het aanpakken van kinderarbeid via de productieketen bemoeilijken. Tijdens de conferentie willen we beide aspecten belichten en aandacht vragen voor goede voorbeelden om obstakels te overwinnen.

Naast deze inzet van multistakeholder initiatieven, benadrukken we ook het belang van beschikbaar onderwijs om te zorgen dat kinderen niet naar werk maar naar school gaan. Daarnaast zet Nederland zich in voor open en transparante data over kinderarbeid, zodat duidelijk wordt waar het probleem zich manifesteert en gerichte actie kan worden ondernomen.

Ga voor meer informatie naar de website van de conferentie.