Nederlandtegenkinderarbeid.nl is een website dat is ontwikkeld in het kader van het evenement ‘Nederland tegen kinderarbeid: innovatie om kinderarbeid uit te bannen’ dat heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2017. Op www.nederlandtegenkinderarbeid.nl worden sindsdien geen persoonsgegevens verwerkt.

Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bekijk voor meer informatie ook de privacyverklaring van het ministerie van SZW. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de FG van het ministerie van SZW. Nederlandtegenkinderarbeid.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.